ایران ، اصفهان

اصفهان، بهارستان، خیابان شمشاد، مجتمع هزاره، شماره E403

تلفن: 36825742-031

info@pmsystem.ir

جداول استاندارد

برای معرفی میزان آلودگی روغن های صنعتی بر اساس تعداد ذرات آلوده کننده که با استفاده از تکنولوژی شمارش ذرات معلق شمرده می گردند از دو استاندارد معروف ISO و NAS استفاده می شود، در جدول پیوست با توجه به استاندارد های ذکر شده مقدار حداقل تمیزی مورد نیاز برای سیستم های متفاوت ارائه شده است که شما می توانید با توجه به آن برای رسیدن به نقطه مطلوب در سیستم های خود هدف گزاری نمایید.

  • استاندارد ISO 4406 برای ذرات µ 4 و µ6 و µ14
  • NAS 1638

در صورت حساس بودن تجهیز مورد نظر باید مطابق پیشنهاد سازنده دستگاه عمل نمود

جدول استاندارد
جدول استاندارد